Primeira Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia