concluíu o 2º MARZO MUNDIAL

Por que

Denuncia a situación mundial perigosa con conflitos en crecemento, continúa sensibilizando, fai visibles as accións positivas, dá voz ás novas xeracións que queiran instalar a cultura da non violencia.

Oque

Co fondo da Marcha Mundial 1º 2009-2010, que durante os días 93 percorreron países 97 e cinco continentes. Proponse esta Marcha Mundial pola Paz e Non-Violencia da 2ª durante os anos 2019 e 2020.

Cando e onde

O 2ªMM comezará en Madrid o 2 de outubro de 2019, Día Internacional da Non-Violencia. Sairá cara a África, América, Oceanía, Asia, chegando a Madrid no 8 de marzo de 2020, o Día Internacional da Muller.

Últimas noticias do mes de marzo

O 2ª MM comezou en Madrid o 2 outubro 2019, Día Internacional da Non-Violencia, dez anos despois da 1ª MM.

¿Queres colaborar connosco?

Patrocine unha xira de marzo

O transcurso da marcha precisa patrocinadores para alcanzar a máxima audiencia e participación.

Organización

Equipos promotores

Xurdirán a través de accións e proxectos desde a base social.

Plataformas de soporte

Áreas de participación máis amplas e diversas que as Equipos de Promotores

Coordinación internacional

Coordinar iniciativas, calendarios e rutas

Algunha información sobre nós

Co antecedente da 1a Marcha Mundial 2009-2010, que durante 93 días percorreu 97 países e cinco continentes. Coa experiencia acumulada e contando con indicadores suficientes para ter aínda maior participación, apoio e colaboracións ... Está previsto levar a cabo esta 2a Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia 2019-2020.