Foros e conferencias

Nos últimos anos celebráronse máis de 15 Days e Forums on Nonviolence. A última Conferencia tivo lugar en Madrid en novembro 2017 con actividades no Congreso dos Deputados, no Concello de Madrid e no Centro Cultural de El Pozo. Agardamos que nesta 2ªMM, ademais das actividades de cada lugar, haxa un día ou un foro, polo menos un día, para poder intercambiar, discutir e planificar accións futuras, ademais de organizacións e colaboradores converxentes.

Non hai eventos próximos neste momento.