Foros e conferencias

Nos últimos anos celebráronse máis de 15 Days e Forums on Nonviolence. A última Conferencia tivo lugar en Madrid en novembro 2017 con actividades no Congreso dos Deputados, no Concello de Madrid e no Centro Cultural de El Pozo. Agardamos que nesta 2ªMM, ademais das actividades de cada lugar, haxa un día ou un foro, polo menos un día, para poder intercambiar, discutir e planificar accións futuras, ademais de organizacións e colaboradores converxentes.

romper 21

Sanidade, "Dereito ou empresa", A Coruña

21 Xaneiro @ 19: 30-21: 30 CET
Xov 23

Chegar a Nepal

23 Xaneiro @ 08: 00-24 Xaneiro @ 17: 00 CET
Sat 25